Cinque Terre

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

Mental Health Center 11

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


Public Relations
 • การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1747 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์   Download 74.68 Kb  [29/10/62 9:54]
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสสรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ   (97.57 Kb)  [10/10/62 13:41]
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ   (83.44 Kb)  [7/10/62 14:2]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ   (8109.73 Kb)  [25/9/62 15:23]
 • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,960 บาท   ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 (351.19 Kb)  [6/9/62 15:45]
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   (98.39 Kb)  [7/8/62 8:45]
 • โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล โครงการอบรมการพัฒนาระบบการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤต สำหรับชุมชนเข้มแข็งระดับตำบล ระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    [22/7/62 9:51]
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิค   ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (252.38 Kb)  [27/6/62 14:22]
 • 1234
  Next   Last
     
     
    นายนิตย์ ทองเพชรศรี  
    ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   
  ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
  สำรวจความคิดเห็น
   

  คุณได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
  ดูผล Vote
  ความคิดเห็น/ถาม-ตอบ
  สถิติการใช้งาน
  Online 1  คน
   Count 28,140
  Start counting 20/02/2561
  สไมล์โฮส.เอเชีย